PAVLOVSKÁ, Lenka, Karel HEJDUK and Petr BRABEC. REaDY - REgistry of muscular DYstrophy. In Konference: Péče o pacienty s DMD/BMD. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name REaDY - REgistry of muscular DYstrophy
Name in Czech REaDY - Registr svalových dystrofií
Name (in English) REaDY - REgistry of muscular DYstrophy
Authors PAVLOVSKÁ, Lenka, Karel HEJDUK and Petr BRABEC.
Edition Konference: Péče o pacienty s DMD/BMD, 2011.
Other information
Type of outcome Requested lectures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Biostatistics and Analyses
Keywords (in Czech) registr, DMD, BMD, svalová dystrofie
Keywords in English registry, DMD, BMD, muscular dystrophy
Changed by Changed by: Mgr. Lenka Mokrá, učo 114599. Changed: 22. 12. 2011 09:50.
Abstract
Přednáška se zaměřuje na problematiku svalových dystrofií, představuje databázový systém pacientů trpících Duchennovou a Beckerovou svalovou dystrofií. Objasňuje problematiku klinických registrů vedených IBA MU i možnost aktivního zapojení. Objasňuje přínosy vedení klinických údajů pacientů za účelem dalšího výběru do klinických studií.
Abstract (in Czech)
Přednáška se zaměřuje na problematiku svalových dystrofií, představuje databázový systém pacientů trpících Duchennovou a Beckerovou svalovou dystrofií. Objasňuje problematiku klinických registrů vedených IBA MU i možnost aktivního zapojení. Objasňuje přínosy vedení klinických údajů pacientů za účelem dalšího výběru do klinických studií.
Abstract (in English)
The presentation is point to the issues of muscular dystrophies. The main aim is to present database system about patients with Duchenne and Becker muscular dystrophy and to clarify the issue of clinical registries led by Institute of Biostatistics and Analyses MU with the possibility of active involvement. There are explained benefits of conducting clinical data of patients for further selection in clinical trials.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
REaDY_final.ppt  Mokrá, L. 22. 12. 2011

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lenka Mokrá, učo 114599
  • a concrete person Ing. Petr Brabec, Ph.D., učo 135291
  • a concrete person PhDr. Karel Hejduk, učo 142508
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 24. 7. 2021 12:55