BABIAK, Tomáš, Mojmír KŘETÍNSKÝ, Vojtěch ŘEHÁK and Jan STREJČEK. LTL to Büchi Automata Translation: Fast and More Deterministic. In Cormac Flanagan, Barbara König. TACAS 2012: 18th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. p. 95-109, 15 pp. ISBN 978-3-642-28755-8. doi:10.1007/978-3-642-28756-5_8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name LTL to Büchi Automata Translation: Fast and More Deterministic
Name in Czech Překlad LTL na Büchiho automaty: rychle a determinističtěji
Authors BABIAK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Mojmír KŘETÍNSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vojtěch ŘEHÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jan STREJČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Berlin, Heidelberg, TACAS 2012: 18th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, p. 95-109, 15 pp. 2012.
Publisher Springer-Verlag
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.402 in 2005
RIV identification code RIV/00216224:14330/12:00057222
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-3-642-28755-8
ISSN 0302-9743
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-28756-5_8
Keywords (in Czech) Lineární temporální logika; Büchiho automaty
Keywords in English Linear Temporal Logic; Büchi Automata
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D., učo 3721. Changed: 9/4/2013 18:14.
Abstract
We introduce improvements in the algorithm by Gastin and Oddoux translating LTL formulae into Büchi automata via very weak alternating co-Büchi automata and generalized Büchi automata. Several improvements are based on specific properties of any formula where each branch of its syntax tree contains at least one eventually operator and at least one always operator. These changes usually result in faster translations and smaller automata. Other improvements reduce non-determinism in the produced automata. In fact, we modified all the steps of the original algorithm and its implementation known as LTL2BA. Experimental results show that our modifications are real improvements. Their implementations within an LTL2BA translation made LTL2BA very competitive with the current version of SPOT, sometimes outperforming it substantially.
Abstract (in Czech)
Představujeme vylepšení algoritmu Gastina a Oddouxe pro překlad LTL formulí na Büchiho automaty pomocí velmi slabých alternujících co-Büchiho automatů a zobecněných Büchiho automatů. Několik vylepšení je založeno na specifických vlastnostech formulí, kde každá cesta syntaktickým stromem obsahuje alespoň jeden operátor "eventually" a alespoň jeden operátor "always". Tato vylepšení vedou k rychlejšímu překladu a menším automatům. Další vylepšení redukují nedeterminismus produkovaných automatů. Ve skutečnosti modifikujeme všechno kroky původního algoritmu a jeho implementace známé pod názvem LTL2BA. Experimentální výsledky ukazují, že naše modifikace jsou vskutku vylepšeními. Díky nim se LTL2BA stává opět srovnatelným se současnou verzí překladače SPOT, někdy ho dokonce výrazně předčí.
Links
GAP202/10/1469, research and development projectName: Formální metody pro analýzu a verifikaci komplexních systémů
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
GA201/09/1389, research and development projectName: Verifikace a analýza velmi velkých počítačových systémů
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
GBP202/12/G061, research and development projectName: Centrum excelence - Institut teoretické informatiky (CE-ITI) (Acronym: CE-ITI)
Investor: Czech Science Foundation, Projects to promote excellence in basic research
GD102/09/H042, research and development projectName: Matematické a inženýrské metody pro vývoj spolehlivých a bezpečných paralelních a distribuovaných počítačových systémů
Investor: Czech Science Foundation, Doctor grants
GPP202/12/P612, research and development projectName: Formální verifikace stochastických systémů s reálným časem (Acronym: Formální verifikace stochastických systémů s reáln)
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
MUNI/A/0758/2011, internal MU codeName: Zapojení studentů Fakulty informatiky do mezinárodní vědecké komunity (Acronym: SKOMU)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
MUNI/A/0914/2009, internal MU codeName: Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace (Acronym: SV-FI MAV)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 28/9/2020 05:54