PŘENOSIL, Václav, Jan HODICKÝ a Petr FRANTIŠ. Tactical Data Analysis for Visualization in Three Dimensions. In Miroslav Hrubý. Proceedings of the conference Distance Learning Simulation and Communication 2011. první. vydavatelské oddělení UO, Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 134-137. ISBN 978-80-7231-695-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tactical Data Analysis for Visualization in Three Dimensions
Název česky Analýza taktických dat pro jejich třírozmětné zobrazení
Autoři PŘENOSIL, Václav (203 Česká republika, garant, domácí), Jan HODICKÝ (203 Česká republika, domácí) a Petr FRANTIŠ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. vydavatelské oddělení UO, Brno, Proceedings of the conference Distance Learning Simulation and Communication 2011, od s. 134-137, 4 s. 2011.
Nakladatel Univerzita obrany
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20206 Computer hardware and architecture
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/11:00050710
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-7231-695-3
Klíčová slova česky obraz společné operační prostředí; tactická data; analýza; třírozměrná vizualizace
Klíčová slova anglicky Common Operational Picture; tactical data; analysis; 3D visualization
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 23. 12. 2011 10:54.
Anotace
Existence of common operational picture is essential for creation of a common decision in command and control systems. Czech C2 system uses “common” (for ground forces only) operational picture from 1997 but only in two dimensions. Three dimensional visualization of operational picture is the key enabler to get common understanding of the battlefield situation in more natural way. The article deals with the results of the first phase of project with code name VISUAL. This project is aimed on the tactical data visualization in 3D. First phase of the project analyze in detail type of data that is available from Czech C2 system and what type of tactical data is suitable for visualization in three dimensions. The first part of article introduces the project and its motivation from military commander perspective. The second part is aimed on the questionnaire that was disseminated in the Czech Armed Forces to get the right answers and ideas about tactical data visualization.
Anotace česky
Existence společného obrazu taktické situace na bojišti je zásadní podmínkou pro vytvoření společného rozhodnutí v systémech velení a řízení. Systém velení a řízení pozemních sil zavedený do Armády České republiky (AČR) v roce 1997 využívá dvourozměrný společný obraz situace. Trojrozměrná vizualizace společného obrazu je klíčový nástroj k získání názornějšího zobrazení přirozenějším způsobem. Článek se zabývá výsledky první fáze projektu s kódovým označením VIZUALIZACE. Tento výzkumný projekt je zaměřen na zobrazení taktické vizualizace dat ve 3D. První fáze projektu podrobně analyzuje jednak typy dat používaných v dosavadním systému velení a řízení a dále jaký typ taktických dat je vhodný pro vizualizaci ve třech rozměrech. První část článku představuje projekt a jeho motivace z hlediska vojenského velitele. Druhá část obsahuje přehled otázek dotazníku, které byly předány k vyplnění příslušníkům AČR s cílem získat jejich názory a představy o formách vizualizace taktických dat, jako jsou:
- Jaký typ 3D model by měl být používán reprezentovat jednotky na bitevním poli?
- Jaký typ informací je pro velitele? - způsob, jak hlavní taktické reprezentace dat.
- Zobrazení předpovědi jednotky hnutí.
- Způsob taktické překryvy vizualizace ve třech rozměrech.
Poslední část informuje o možném využití NATO vektorový formát pro přenos grafiky taktické vrstev do 3D vizualizační systém.
Návaznosti
OVMASUN201001, projekt VaVNázev: VIZUALIZACE - Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS (Akronym: VIZUALIZACE)
Investor: Ministerstvo obrany ČR, Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2022 07:43