Informační systém MU
PŘENOSIL, Václav, Jan HODICKÝ and Petr FRANTIŠ. Tactical Data Analysis for Visualization in Three Dimensions. In Miroslav Hrubý. Proceedings of the conference Distance Learning Simulation and Communication 2011. první. vydavatelské oddělení UO, Brno: Univerzita obrany, 2011. p. 134-137. ISBN 978-80-7231-695-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tactical Data Analysis for Visualization in Three Dimensions
Name in Czech Analýza taktických dat pro jejich třírozmětné zobrazení
Authors PŘENOSIL, Václav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan HODICKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr FRANTIŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. vydavatelské oddělení UO, Brno, Proceedings of the conference Distance Learning Simulation and Communication 2011, p. 134-137, 4 pp. 2011.
Publisher Univerzita obrany
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/11:00050710
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-7231-695-3
Keywords (in Czech) obraz společné operační prostředí; tactická data; analýza; třírozměrná vizualizace
Keywords in English Common Operational Picture; tactical data; analysis; 3D visualization
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Changed: 23. 12. 2011 10:54.
Abstract
Existence of common operational picture is essential for creation of a common decision in command and control systems. Czech C2 system uses “common” (for ground forces only) operational picture from 1997 but only in two dimensions. Three dimensional visualization of operational picture is the key enabler to get common understanding of the battlefield situation in more natural way. The article deals with the results of the first phase of project with code name VISUAL. This project is aimed on the tactical data visualization in 3D. First phase of the project analyze in detail type of data that is available from Czech C2 system and what type of tactical data is suitable for visualization in three dimensions. The first part of article introduces the project and its motivation from military commander perspective. The second part is aimed on the questionnaire that was disseminated in the Czech Armed Forces to get the right answers and ideas about tactical data visualization.
Abstract (in Czech)
Existence společného obrazu taktické situace na bojišti je zásadní podmínkou pro vytvoření společného rozhodnutí v systémech velení a řízení. Systém velení a řízení pozemních sil zavedený do Armády České republiky (AČR) v roce 1997 využívá dvourozměrný společný obraz situace. Trojrozměrná vizualizace společného obrazu je klíčový nástroj k získání názornějšího zobrazení přirozenějším způsobem. Článek se zabývá výsledky první fáze projektu s kódovým označením VIZUALIZACE. Tento výzkumný projekt je zaměřen na zobrazení taktické vizualizace dat ve 3D. První fáze projektu podrobně analyzuje jednak typy dat používaných v dosavadním systému velení a řízení a dále jaký typ taktických dat je vhodný pro vizualizaci ve třech rozměrech. První část článku představuje projekt a jeho motivace z hlediska vojenského velitele. Druhá část obsahuje přehled otázek dotazníku, které byly předány k vyplnění příslušníkům AČR s cílem získat jejich názory a představy o formách vizualizace taktických dat, jako jsou:
- Jaký typ 3D model by měl být používán reprezentovat jednotky na bitevním poli?
- Jaký typ informací je pro velitele? - způsob, jak hlavní taktické reprezentace dat.
- Zobrazení předpovědi jednotky hnutí.
- Způsob taktické překryvy vizualizace ve třech rozměrech.
Poslední část informuje o možném využití NATO vektorový formát pro přenos grafiky taktické vrstev do 3D vizualizační systém.
Links
OVMASUN201001, research and development projectName: VIZUALIZACE - Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS (Acronym: VIZUALIZACE)
Investor: Ministry of Defence of the CR
Displayed: 6. 12. 2022 04:38