PŘENOSIL, Václav, Zbyněk BUREŠ a Martin ŠULA. Vehicle’s Power Supply System Wiring and Control. In Milan Sliacký. Kongres ELECTROMOBILITY. první. Fakulta dopravní, ČVUT v Praze: Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, 2011. 1 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vehicle’s Power Supply System Wiring and Control
Název česky Zapojení a řízení systému napájení vozidla
Název anglicky Vehicle’s Power Supply System Wiring and Control
Autoři PŘENOSIL, Václav, Zbyněk BUREŠ a Martin ŠULA.
Vydání první. Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, Kongres ELECTROMOBILITY, 1 s. 2011.
Nakladatel Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky inteligentní alternátor; blok uchovávání energie-superkapacitor; palubní síť automobilu; řídicí jednotka
Klíčová slova anglicky intelligent alternator; operational energy storage-supercapacitor; automotive on-board network; control unit
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 23. 12. 2011 11:49.
Anotace
This paper describes the involvement of the power system based on intelligent vehicle alternator. Intelligent alternator delivers power through a first voltage converter to the operational power storage device and through a second voltage converter to the battery.
Anotace česky
Tento článek popisuje zapojení systému napájení vozidla založeného na tzv. inteligentním alternátoru. Inteligentní alternátor přes první měnič napětí nabíjí na provozní napájení superkapacitor používaný pro operativní uchovávání ušetřené energie a přes druhý měnič napětí dobíjí akumulátor vozidla.
Anotace anglicky
This paper describes the involvement of the power system based on intelligent vehicle alternator. Intelligent alternator delivers power through a first voltage converter to the operational power storage device and through a second voltage converter to the battery.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2022 19:43