PŘENOSIL, Václav, Zbyněk BUREŠ and Martin ŠULA. Vehicle’s Power Supply System Wiring and Control. In Milan Sliacký. Kongres ELECTROMOBILITY. první. Fakulta dopravní, ČVUT v Praze: Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, 2011. 1 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vehicle’s Power Supply System Wiring and Control
Name in Czech Zapojení a řízení systému napájení vozidla
Name (in English) Vehicle’s Power Supply System Wiring and Control
Authors PŘENOSIL, Václav, Zbyněk BUREŠ and Martin ŠULA.
Edition první. Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, Kongres ELECTROMOBILITY, 1 pp. 2011.
Publisher Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) inteligentní alternátor; blok uchovávání energie-superkapacitor; palubní síť automobilu; řídicí jednotka
Keywords in English intelligent alternator; operational energy storage-supercapacitor; automotive on-board network; control unit
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Changed: 23. 12. 2011 11:49.
Abstract
This paper describes the involvement of the power system based on intelligent vehicle alternator. Intelligent alternator delivers power through a first voltage converter to the operational power storage device and through a second voltage converter to the battery.
Abstract (in Czech)
Tento článek popisuje zapojení systému napájení vozidla založeného na tzv. inteligentním alternátoru. Inteligentní alternátor přes první měnič napětí nabíjí na provozní napájení superkapacitor používaný pro operativní uchovávání ušetřené energie a přes druhý měnič napětí dobíjí akumulátor vozidla.
Abstract (in English)
This paper describes the involvement of the power system based on intelligent vehicle alternator. Intelligent alternator delivers power through a first voltage converter to the operational power storage device and through a second voltage converter to the battery.
PrintDisplayed: 28. 10. 2021 02:20