PŘENOSIL, Václav, Zbyněk BUREŠ and Martin ŠULA. Hybrid Two-stroke motor drive. In Milan Sliacký. Kongres ELECTROMOBILITY. první. Fakulta dopravní, ČVUT v Praze: Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, 2011. 4 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hybrid Two-stroke motor drive
Name in Czech Hybridní dvoutaktní pohon
Authors PŘENOSIL, Václav, Zbyněk BUREŠ and Martin ŠULA.
Edition první. Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, Kongres ELECTROMOBILITY, 4 pp. 2011.
Publisher Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20201 Electrical and electronic engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) systém KERS; superkapacitor; přídavný moment
Keywords in English KERS system; supercapacitor; additional torque
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Changed: 23. 12. 2011 11:50.
Abstract
The article describes the implemented and tested KERS system. The system uses braking enegii to charge the operative source of energy. The captured energy is used to enhance energy for subsequent acceleration engine.
Abstract (in Czech)
Tento článek popisuje implementovaný a testovaný systém KERS instalovaný na motocyklu. Systém využívá energie běžně utrácené v brzdné soustavě na dobíjení operativního zdroje energie. Zachycená energie se používá pro zvýšení kroutícího momentu motoru při následné akceleraci.
PrintDisplayed: 7. 8. 2022 18:18