PŘENOSIL, Václav, Zbyněk BUREŠ a Martin ŠULA. Vehicle Energy Management System. In Milan Sliacký. Kongres ELECTROMOBILITY. první. Fakulta dopravní, ČVUT v Praze: Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, 2011. 4 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vehicle Energy Management System
Název česky Systém řízení spotřeby morového vozidla
Autoři PŘENOSIL, Václav, Zbyněk BUREŠ a Martin ŠULA.
Vydání první. Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, Kongres ELECTROMOBILITY, 4 s. 2011.
Nakladatel Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20201 Electrical and electronic engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky inteligentní napájecí systém; operativní zdroj energie - superkapacitor; palubní síť automobilu, řídicí jednotka
Klíčová slova anglicky intelligent power system; operational energy storage - supercapacitor; automotive onboard network; control unit
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 23. 12. 2011 11:48.
Anotace
The paper deals with power management system in a vehicle comprising an internal combustion engine witch is connected via a gearbox with clutch and transmission to a main generator of electricity. The battery as an central independent power source is connected via the control module and via two-way communication bus to the evaluation unit of state vehicles. Mode both charging and discharging of the battery and alternator control is the most affected by the evaluation unit.
Anotace česky
V článku je popsán inteligentní systém řízení spotřeby ve vozidle, který se skládá ze spalovacího motoru propojeného na převodovku spojkou a generátorem elektrické energie. Baterie jako centrální nezávislý zdroj energie je připojen přes řídící modul a pomocí obousměrné komunikační sběrnice s vyhodnocovací jednotkou vozidla. Režim nabíjení a vybíjení baterie a řízení alternátoru je řízen vyhodnocovací jednotkou.
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 16:35