PŘENOSIL, Václav, Zbyněk BUREŠ and Martin ŠULA. Vehicle Energy Management System. In Milan Sliacký. Kongres ELECTROMOBILITY. první. Fakulta dopravní, ČVUT v Praze: Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, 2011. 4 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vehicle Energy Management System
Name in Czech Systém řízení spotřeby morového vozidla
Authors PŘENOSIL, Václav, Zbyněk BUREŠ and Martin ŠULA.
Edition první. Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, Kongres ELECTROMOBILITY, 4 pp. 2011.
Publisher Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20201 Electrical and electronic engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) inteligentní napájecí systém; operativní zdroj energie - superkapacitor; palubní síť automobilu, řídicí jednotka
Keywords in English intelligent power system; operational energy storage - supercapacitor; automotive onboard network; control unit
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Changed: 23. 12. 2011 11:48.
Abstract
The paper deals with power management system in a vehicle comprising an internal combustion engine witch is connected via a gearbox with clutch and transmission to a main generator of electricity. The battery as an central independent power source is connected via the control module and via two-way communication bus to the evaluation unit of state vehicles. Mode both charging and discharging of the battery and alternator control is the most affected by the evaluation unit.
Abstract (in Czech)
V článku je popsán inteligentní systém řízení spotřeby ve vozidle, který se skládá ze spalovacího motoru propojeného na převodovku spojkou a generátorem elektrické energie. Baterie jako centrální nezávislý zdroj energie je připojen přes řídící modul a pomocí obousměrné komunikační sběrnice s vyhodnocovací jednotkou vozidla. Režim nabíjení a vybíjení baterie a řízení alternátoru je řízen vyhodnocovací jednotkou.
PrintDisplayed: 30. 3. 2023 11:21