MILÉŘ, Tomáš a Jindřiška SVOBODOVÁ. Climate literacy for upper primary teachers. In European Geosciences Union General Assembly 2011. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Climate literacy for upper primary teachers
Název česky Klimatická gramotnost pro učitele základních škol
Autoři MILÉŘ, Tomáš a Jindřiška SVOBODOVÁ.
Vydání European Geosciences Union General Assembly 2011, 2011.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky klimatická gramotnost, vzdělávání, výzkum, dotazníkové šetření
Klíčová slova anglicky climate literacy, education, research, survey
Štítky Environmental Teaching
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Změněno: 27. 2. 2012 22:07.
Anotace
We conducted a survey investigating upper primary teachers’ knowledge of climate change in the Czech republic. At the poster we present the results of our survey. We also suggest a climate curriculum designed as a systematic three year course. The curriculum was tested at a pilot upper primary school as a voluntary subject with time allotment one hour a week.
Anotace česky
Provedli jsme dotazníkové šetření u učitelů druhého stupně základních škol v ČR zkoumající jejich znalosti v oblasti změny klimatu. Formou plakátu prezentujeme výsledky našeho výzkumu. Navrhli jsme zálkadní klimatické kurikulum koncipované jako systematický tříletý kurz, který byl testován na pilotní základní škole jako volitelný předmět s časovou dotaci jednu hodinu týdně.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
EGU2011-0.pdf  Miléř, T. 23. 12. 2011

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/963782/EGU2011-0.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/963782/EGU2011-0.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/963782/EGU2011-0.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/963782/EGU2011-0.pdf?info
Vloženo
Pá 23. 12. 2011 11:51, Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D., učo 384
  • osoba Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022
Atributy
 

EGU2011-0.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/963782/EGU2011-0.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/963782/EGU2011-0.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
34,2 KB
Hash md5
f4a6d473a0b104d981fd586bc3d4a834
Vloženo
Pá 23. 12. 2011 11:51

EGU2011-0.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/963782/EGU2011-0.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/963782/EGU2011-0.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
3 KB
Vloženo
Pá 23. 12. 2011 11:52
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 5. 2022 05:08