NEHYBA, Jan. Zkušenostně reflektivní učení a komfortní zóna. Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2011, roč. 21, č. 3, s. 81–97, 16 s. ISSN 1211-4669.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zkušenostně reflektivní učení a komfortní zóna
Název česky Zkušenostně reflektivní učení a komfortní zóna
Název anglicky Experiential reflective learning and comfort zone
Autoři NEHYBA, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti, Brno, Česká pedagogická společnost, 2011, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00050269
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky zkušenostnně reflektivní učení komfortní zóna teorie osobnosti K. Lewina; zážitková pedagogika
Klíčová slova anglicky experiential reflective learning comfort zone Kurt Lewin’s theory of personality; experiential learning
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 28. 3. 2012 14:10.
Anotace
Článek pojednává o problematice zkušenostně reflektivního učení. Předně sevzaměřuje v této problematice na diskuzi týkající se konceptu komfortní zóny. Překračuje obvyklý rámec tuzemského vymezení konceptu komfortní zóny a reflektuje jej z pohledu zkušenostně reflektivního učení ve světě. Na závěr poukazuje na možné paralely konceptu komfortní zóny a teorií Lewina. Celkově se článek soustřeďuje na témata, která pomáhají rozšířit a prohloubit pohled na problematiku komfortní zóny.
Anotace anglicky
The article deals with the issue of experiential reflective learning. Firstly it aims to discuss the concept of comfort zone in this area. It goes beyond the usual definition of the domestic comfort zone and it reflects in terms of experiential reflective learning in the world. The conclusions point to possible parallels with the concept of comfort zones and K. Lewin theory. Overall, the article focuses on topics that help to expand the view on the issue of comfort zone.
Návaznosti
GD406/09/H040, projekt VaVNázev: Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování
Investor: Grantová agentura ČR, Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf Licence Creative Commons Nehyba, J. 26. 12. 2011

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf?info
Vloženo
Po 26. 12. 2011 12:58, Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D., učo 106930
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
157,1 KB
Hash md5
41a1762a3535fea3d5e7a9abc6cff543
Vloženo
Po 26. 12. 2011 12:58

PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
43,3 KB
Hash md5
4c3317765fa6214ddbdb4397dbb2c5cb
Vloženo
Po 26. 12. 2011 13:01
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 3. 12. 2022 09:48