NEHYBA, Jan. Zkušenostně reflektivní učení a komfortní zóna (Experiential reflective learning and comfort zone). Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2011, roč. 21, č. 3, p. 81–97, 16 pp. ISSN 1211-4669.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zkušenostně reflektivní učení a komfortní zóna
Name in Czech Zkušenostně reflektivní učení a komfortní zóna
Name (in English) Experiential reflective learning and comfort zone
Authors NEHYBA, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti, Brno, Česká pedagogická společnost, 2011, 1211-4669.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00050269
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) zkušenostnně reflektivní učení komfortní zóna teorie osobnosti K. Lewina; zážitková pedagogika
Keywords in English experiential reflective learning comfort zone Kurt Lewin’s theory of personality; experiential learning
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 28. 3. 2012 14:10.
Abstract
Článek pojednává o problematice zkušenostně reflektivního učení. Předně sevzaměřuje v této problematice na diskuzi týkající se konceptu komfortní zóny. Překračuje obvyklý rámec tuzemského vymezení konceptu komfortní zóny a reflektuje jej z pohledu zkušenostně reflektivního učení ve světě. Na závěr poukazuje na možné paralely konceptu komfortní zóny a teorií Lewina. Celkově se článek soustřeďuje na témata, která pomáhají rozšířit a prohloubit pohled na problematiku komfortní zóny.
Abstract (in English)
The article deals with the issue of experiential reflective learning. Firstly it aims to discuss the concept of comfort zone in this area. It goes beyond the usual definition of the domestic comfort zone and it reflects in terms of experiential reflective learning in the world. The conclusions point to possible parallels with the concept of comfort zones and K. Lewin theory. Overall, the article focuses on topics that help to expand the view on the issue of comfort zone.
Links
GD406/09/H040, research and development projectName: Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování
Investor: Czech Science Foundation, School: Research of Internal Processes and External Conditions of its Functioning
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf Licence Creative Commons Nehyba, J. 26. 12. 2011

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 26. 12. 2011 12:58, Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D., učo 106930
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D., učo 106930
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
157,1 KB
Hash md5
41a1762a3535fea3d5e7a9abc6cff543
Uploaded/Created
Mon 26. 12. 2011 12:58

PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/964022/PedOr11_3_ZkusenostneReflektivniUceni_Nehyba.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
43,3 KB
Hash md5
4c3317765fa6214ddbdb4397dbb2c5cb
Uploaded/Created
Mon 26. 12. 2011 13:01
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25. 3. 2023 11:54