NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ a Martin HAK. Reflexe a její podoba v procesu učení a osobnostně sociálním rozvoji. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 356-361. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-42.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reflexe a její podoba v procesu učení a osobnostně sociálním rozvoji
Název česky Reflexe a její podoba v procesu učení a osobnostně sociálním rozvoji
Název anglicky Reflection and its Form in Learning Process and Personal-Social Development
Autoři NEHYBA, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Jan KOLÁŘ (203 Česká republika, domácí) a Martin HAK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, od s. 356-361, 6 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Fulltext
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00050271
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-5774-6
Doi 10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-42
Klíčová slova česky reflexe zkušenostně reflektivní učení; pilotní šetření
Klíčová slova anglicky reflection experiential reflective learning; a pilot survey
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 28. 3. 2012 12:07.
Anotace
Tento příspěvek pojednává o problematice reflexe a jejím významu ve zkušenostně reflektivním učení. Nabízí stručný přehled několika vzdělávacích konceptů využívajících reflexi a poukazuje na jejich společný základ. Teoretické vymezení problematiky v závěru obohacujeme o data shromážděná v rámci pilotního empirického šetření sledujícího podobu vedení reflexe v bezprostřední pedagogické realitě.
Anotace anglicky
This paper discusses problems of reflection and its meaning in reflective experiential learning. It deals with a brief description of several educational concepts using reflection and points to their common base. We enrich the theoretical definition of the issue with the data collected in the pilotage empirical investigation pursuing the form of reflection in the form of immediate pedagogical reality.
Návaznosti
GD406/09/H040, projekt VaVNázev: Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování
Investor: Grantová agentura ČR, Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc  Nehyba, J. 2. 1. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc?info
Vloženo
Po 2. 1. 2012 10:31, Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D., učo 106930
  • osoba MgA. Martin Hak, učo 112476
  • osoba Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
  • osoba Mgr. Jan Kolář, Ph.D., učo 55221
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D., učo 106930
  • osoba MgA. Martin Hak, učo 112476
  • osoba Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
  • osoba Mgr. Jan Kolář, Ph.D., učo 55221
Atributy
 

Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
25 KB
Hash md5
dc0cd7512f61796267a9e177a705c79b
Vloženo
Po 2. 1. 2012 10:31

Nehyba_abstraktaCAPV-1.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
1,2 KB
Vloženo
Po 2. 1. 2012 10:32

Nehyba_abstraktaCAPV-1.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
236,8 KB
Hash md5
140b24439d1ebbdf846aabeacfd987fb
Vloženo
Po 2. 1. 2012 10:32
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 5. 2. 2023 16:30