NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ and Martin HAK. Reflexe a její podoba v procesu učení a osobnostně sociálním rozvoji (Reflection and its Form in Learning Process and Personal-Social Development). In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 356-361. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-42.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Reflexe a její podoba v procesu učení a osobnostně sociálním rozvoji
Name in Czech Reflexe a její podoba v procesu učení a osobnostně sociálním rozvoji
Name (in English) Reflection and its Form in Learning Process and Personal-Social Development
Authors NEHYBA, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan KOLÁŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martin HAK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, p. 356-361, 6 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Fulltext
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00050271
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-5774-6
Doi 10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-42
Keywords (in Czech) reflexe zkušenostně reflektivní učení; pilotní šetření
Keywords in English reflection experiential reflective learning; a pilot survey
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 28. 3. 2012 12:07.
Abstract
Tento příspěvek pojednává o problematice reflexe a jejím významu ve zkušenostně reflektivním učení. Nabízí stručný přehled několika vzdělávacích konceptů využívajících reflexi a poukazuje na jejich společný základ. Teoretické vymezení problematiky v závěru obohacujeme o data shromážděná v rámci pilotního empirického šetření sledujícího podobu vedení reflexe v bezprostřední pedagogické realitě.
Abstract (in English)
This paper discusses problems of reflection and its meaning in reflective experiential learning. It deals with a brief description of several educational concepts using reflection and points to their common base. We enrich the theoretical definition of the issue with the data collected in the pilotage empirical investigation pursuing the form of reflection in the form of immediate pedagogical reality.
Links
GD406/09/H040, research and development projectName: Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování
Investor: Czech Science Foundation, School: Research of Internal Processes and External Conditions of its Functioning
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc  Nehyba, J. 2. 1. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc?info
Uploaded/Created
Mon 2. 1. 2012 10:31, Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D., učo 106930
  • a concrete person MgA. Martin Hak, učo 112476
  • a concrete person Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
  • a concrete person Mgr. Jan Kolář, Ph.D., učo 55221
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D., učo 106930
  • a concrete person MgA. Martin Hak, učo 112476
  • a concrete person Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
  • a concrete person Mgr. Jan Kolář, Ph.D., učo 55221
Attributes
 

Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.doc
File type
Word (application/msword)
Size
25 KB
Hash md5
dc0cd7512f61796267a9e177a705c79b
Uploaded/Created
Mon 2. 1. 2012 10:31

Nehyba_abstraktaCAPV-1.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
1,2 KB
Uploaded/Created
Mon 2. 1. 2012 10:32

Nehyba_abstraktaCAPV-1.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/964024/Nehyba_abstraktaCAPV-1.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
236,8 KB
Hash md5
140b24439d1ebbdf846aabeacfd987fb
Uploaded/Created
Mon 2. 1. 2012 10:32
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25. 3. 2023 22:36