NEHYBA, Jan. Konflikty ve středisku (Conflicts in scout center). 1. vyd. Praha: Tiskové a distribuční centrum, 2010. 2 pp. Skauting: dvouměsíčník pro skautskou výchovu. ISSN 1210-9827.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konflikty ve středisku
Name in Czech Konflikty ve středisku
Name (in English) Conflicts in scout center
Authors NEHYBA, Jan.
Edition 1. vyd. Praha, 2 pp. Skauting: dvouměsíčník pro skautskou výchovu, 2010.
Publisher Tiskové a distribuční centrum
Other information
Type of outcome Popularizing texts and activities
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
ISSN 1210-9827
Keywords (in Czech) konflikt komunikace řešení vyjednávání
Keywords in English conflict communication resolution negotiation
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D., učo 106930. Changed: 26. 12. 2011 14:23.
Abstract
Článek se zabývá řešením vztahových konfliktních situací a aplikací systemického a narativního myšlení na problematiku mezilidských konfliktů.
Abstract (in Czech)
Článek se zabývá řešením vztahových konfliktních situací a aplikací systemického a narativního myšlení na problematiku mezilidských konfliktů.
Abstract (in English)
The article deals with the solution of relational conflict situations and applications of systemic and narrative thinking on the issue of interpersonal conflicts.
PrintDisplayed: 23. 3. 2023 02:46