DRÁPELA, Martin. Aspects of Functional Sentence Perspective in Contemporary English News and Academic Prose. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 114 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5681-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aspects of Functional Sentence Perspective in Contemporary English News and Academic Prose
Autoři DRÁPELA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 114 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00054597
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-5681-7
Klíčová slova česky funkční větná perspektiva; funkční styl; odborný styl; publicistický styl
Klíčová slova anglicky Functional Sentence Perspective; register; style; language of newspapers; language of academic prose
Štítky Munipress, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 7. 4. 2015 16:24.
Anotace
The study investigates selected aspects of Functional Sentence Perspective (FSP) in contemporary English news and academic prose, namely the information contour of text, the occurrence of communicative units and communicative fields, violation of the FSP linearity principle, the occurrence of dynamic semantic scales, dynamics of broad and narrow scenes, and the types of thematic progressions, including simple linear thematic progressions, progressions with continuous (constant) themes, and progressions with derived themes. These aspects are taken into consideration to address a hypothesis that FSP phenomena are stylistically relevant.
Anotace česky
Práce se zabývá některými aspekty aktuálního členění věty v rovinách novinářského a odborného stylu současné psané angličtiny. Je zaměřena zejména na identifikaci informační kontury textu, výskyt sdělných jednotek a sdělných polí, míru porušování principu linearity, zastoupení dynamických sémantických škál, znázornění dynamiky široké a úzké scény a v neposlední řadě také na výskyt tří typů tematických posloupností (posloupnosti s návaznou tematizací tématu, posloupnosti s průběžným tématem a posloupnosti s tematickým odvozováním). Tyto aspekty jsou použity k ověření výchozí hypotézy o stylistické platnosti aktuálního členění.
VytisknoutZobrazeno: 20. 5. 2024 06:01