MILÉŘ, Tomáš. Exponenciální růst v reálném světě (Exponential Growth in the Real World). 1st ed. Brno: XXIX. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu, 2011. p. 38-42. ISBN 978-80-7231-779-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Exponenciální růst v reálném světě
Name (in English) Exponential Growth in the Real World
Authors MILÉŘ, Tomáš.
Edition 1. vyd. Brno, p. 38-42, 2011.
Publisher XXIX. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7231-779-0
Keywords (in Czech) exponenciální růst, vzdělávání, kurikulum
Keywords in English exponential growth, education, curricula
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 4. 5. 2012 12:20.
Abstract
Exponenciální funkce je poměrně jednoduchá a srozumitelná část elementární aritmetiky. Prostupuje různé oblasti společnosti a je základním kamenem světové ekonomiky. Potíž je v tom, že možnosti aplikace exponenciální funkce v reálném světě jsou velice omezené. Globalizovaný svět je závislý na využívání neobnovitelných fosilních paliv, jejichž zásoby se rychle krátí. Většina ekonomů věří ve věčný ekonomický růst, ale uniká jim jeho podstata. Nepochopení podstaty exponenciálního růstu může mít v příštích letech velice závažné důsledky pro světovou ekonomiku.
Abstract (in English)
The exponential function is relatively simple and understandable part of elementary arithmetic. Permeates various sectors of society and is the cornerstone of the global economy. The trouble is that the possibilities of application of the exponential function in the real world are very limited. The globalized world is dependent on the use of nonrenewable fossil fuels, whose reserves are rapidly running out. Most economists believe in perpetual economic growth, but they miss its essence. Misunderstanding the nature of exponential growth can be worth billions of very serious consequences for the world economy.
PrintDisplayed: 4. 2. 2023 09:48