CHYTRÝ, Milan, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Zdeňka HROUDOVÁ, Jana NAVRÁTILOVÁ, Martina ČTVRTLÍKOVÁ, Jiří SÁDLO, Zdeňka LOSOSOVÁ, Richard HRIVNÁK, Jaroslav RYDLO, Helena OŤAHEĽOVÁ, Petr BAUER, Petra HANÁKOVÁ, Libor EKRT, Ester EKRTOVÁ, Dana MICHALCOVÁ, Kristýna ŽÁKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Štěpánka KRÁLOVÁ, Katrin KARIMOVÁ, Lubomír TICHÝ, Ondřej HÁJEK and Martin KOČÍ. Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace (Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation). Praha: Academia, 2011. 828 pp. ISBN 978-80-200-1918-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace
Name (in English) Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation
Authors CHYTRÝ, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Kateřina ŠUMBEROVÁ (203 Czech Republic), Petra HÁJKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal HÁJEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeňka HROUDOVÁ (203 Czech Republic), Jana NAVRÁTILOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martina ČTVRTLÍKOVÁ (203 Czech Republic), Jiří SÁDLO (203 Czech Republic), Zdeňka LOSOSOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Richard HRIVNÁK (703 Slovakia), Jaroslav RYDLO (203 Czech Republic), Helena OŤAHEĽOVÁ (703 Slovakia), Petr BAUER (203 Czech Republic), Petra HANÁKOVÁ (203 Czech Republic), Libor EKRT (203 Czech Republic), Ester EKRTOVÁ (203 Czech Republic), Dana MICHALCOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kristýna ŽÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří DANIHELKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Štěpánka KRÁLOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Katrin KARIMOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lubomír TICHÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ondřej HÁJEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martin KOČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha, 828 pp. 2011.
Publisher Academia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00050305
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-200-1918-9
Keywords in English vegetation; grassland; heathland; Czech Republic
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., učo 871. Changed: 24/1/2013 18:19.
Abstract
Monografie vodní a mokřadní vegetace českých zemí. Metodami curyšsko-montpellierské školy jsou popsány všechny vegetační typy tříd Lemnetea, Potametea, Charetea, Littorelletea uniflorae, Isoeto-Nano-Juncetea, Bidentetea tripartitae, Phragmito-Magno-Caricetea, Montio-Cardaminetea, Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea.
Abstract (in English)
Monograph of the aquatic and wetland vegetation of the Czech Republic. The treatmens include classes Lemnetea, Potametea, Charetea, Littorelletea uniflorae, Isoeto-Nano-Juncetea, Bidentetea tripartitae, Phragmito-Magno-Caricetea, Montio-Cardaminetea, Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea.
Links
GA206/05/0020, research and development projectName: Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
GA206/09/0329, research and development projectName: Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622416, plan (intention)Name: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 5/3/2021 02:24