Informační systém MU
KUBIATKO, Milan, Zuzana HALÁKOVÁ, Soňa NAGYOVÁ a Tibor NAGY. Slovak high school students’ attitudes toward computers. Interactive Learning Environments. 2011, roč. 19, č. 5, s. 537-550. ISSN 1049-4820. doi:10.1080/10494821003612232.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Slovak high school students’ attitudes toward computers
Autoři KUBIATKO, Milan (703 Slovensko, garant, domácí), Zuzana HALÁKOVÁ (703 Slovensko), Soňa NAGYOVÁ (703 Slovensko) a Tibor NAGY (703 Slovensko).
Vydání Interactive Learning Environments, 2011, 1049-4820.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.163
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00054668
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1080/10494821003612232
UT WoS 000299290000006
Klíčová slova anglicky computer attitudes; computer anxiety; computer enjoyment; questionnaire; students
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., učo 108312. Změněno: 8. 3. 2013 13:50.
Anotace
We focused on finding these ecological effects in the differences in computer attitudes as a function of gender and age. A questionnaire with 34 Likert-type items was used in our research. The sample consisted of 659 students from 14 high schools, aged 15–19 years attending the first, the second, the third, and the fourth years of study. The results of the questionnaire were divided into the two dimensions of concrete computer enjoyment and computer anxiety. Overall, girls and younger students have more positive attitudes.
Anotace česky
Příspěvek byl zaměřen na zkoumání postojů respondentů k počítačům s ohledem na gender a věk. Výzkumným nástrojem byl dotazník s 34 položkami Likertova typu. Výzkumný vzorek tvořilo 659 studentů ze 14 středních škol v rozmezí 15 až 19 let. Položky dotazníku byly rozděleny do dvou dimenzí: radost z užívaní počítačů a strach z počítačů. Celkově děvčata a mladší studenti vnímají počítače pozitivněji.
Zobrazeno: 17. 8. 2022 15:47