KUBIATKO, Milan, Zuzana HALÁKOVÁ, Soňa NAGYOVÁ and Tibor NAGY. Slovak high school students’ attitudes toward computers. Interactive Learning Environments. 2011, vol. 19, No 5, p. 537-550. ISSN 1049-4820. doi:10.1080/10494821003612232.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovak high school students’ attitudes toward computers
Authors KUBIATKO, Milan (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Zuzana HALÁKOVÁ (703 Slovakia), Soňa NAGYOVÁ (703 Slovakia) and Tibor NAGY (703 Slovakia).
Edition Interactive Learning Environments, 2011, 1049-4820.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.163
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00054668
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.1080/10494821003612232
UT WoS 000299290000006
Keywords in English computer attitudes; computer anxiety; computer enjoyment; questionnaire; students
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., učo 108312. Changed: 8/3/2013 13:50.
Abstract
We focused on finding these ecological effects in the differences in computer attitudes as a function of gender and age. A questionnaire with 34 Likert-type items was used in our research. The sample consisted of 659 students from 14 high schools, aged 15–19 years attending the first, the second, the third, and the fourth years of study. The results of the questionnaire were divided into the two dimensions of concrete computer enjoyment and computer anxiety. Overall, girls and younger students have more positive attitudes.
Abstract (in Czech)
Příspěvek byl zaměřen na zkoumání postojů respondentů k počítačům s ohledem na gender a věk. Výzkumným nástrojem byl dotazník s 34 položkami Likertova typu. Výzkumný vzorek tvořilo 659 studentů ze 14 středních škol v rozmezí 15 až 19 let. Položky dotazníku byly rozděleny do dvou dimenzí: radost z užívaní počítačů a strach z počítačů. Celkově děvčata a mladší studenti vnímají počítače pozitivněji.
PrintDisplayed: 17/8/2022 15:42