OKÁČOVÁ, Marie. Centones Vergiliani: intertextuální analýza pozdně antických centonárních epyllií s mytologickou tematikou. In Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Centones Vergiliani: intertextuální analýza pozdně antických centonárních epyllií s mytologickou tematikou
Název anglicky Centones Vergiliani: an intertextual analysis of late antique cento epyllia on mythological themes
Autoři OKÁČOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků, 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00054680
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky centones Vergiliani; recepce Vergilia; antická mytologie; epyllion; intertextualita; citát; aluze
Klíčová slova anglicky centones Vergiliani; reception of Virgil; ancient mythology; intertextuality; quotation; allusion
Štítky centones Vergiliani; epyllion; quotation; allusion, rivok
Změnil Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 24. 10. 2016 22:11.
Anotace
Příspěvek se věnuje pozdně antickým vergiliovským centonům, konkrétně sedmi mytologickým epylliím dochovaným v kodexu Salmasianus souboru Anthologia Latina. S využitím teorie intertextuality jako metodologického východiska pro analýzu centonární techniky autorka identifikuje charakteristické strategie nápodoby uplatňované v dotyčných textech, které představují značně specifický způsob recepce kanonické poezie.
Anotace anglicky
The paper deals with late antique Virgilian centos; the focus is specifically on seven anonymous mythological epyllia surviving in the codex Salmasianus of the Anthologia Latina. Using the theory of intertextuality as a methodological basis of an analysis of the cento technique, the author identifies characteristic strategies of imitation applied in the literary form under consideration, which constitutes a highly specific mode of reception of canonical poetry.
Návaznosti
MSM0021622435, záměrNázev: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 27. 7. 2021 10:44