LOJOVÁ, Gabriela and Kateřina VLČKOVÁ. Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků (Learning Styles and Strategies in Foreign Language Instruction). 1st ed. Praha: Portál, 2011. 240 pp. pedagogika. ISBN 978-80-7367-876-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků
Name (in English) Learning Styles and Strategies in Foreign Language Instruction
Authors LOJOVÁ, Gabriela (203 Czech Republic) and Kateřina VLČKOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, 240 pp. pedagogika, 2011.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00054708
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7367-876-0
Keywords (in Czech) strategie učení; styly učení; výuka; cizí jazyky
Keywords in English learning styles; learning strategies; instruction; foreign languages
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., učo 23594. Changed: 2. 3. 2012 14:11.
Abstract
Téma monografie souvisí s humanizací vzdělávání a s hledáním efektivnějších přístupů ve výuce cizích jazyků, které respektuje individualitu studenta a rozvíjí jeho autonomii. Teoreticko-výzkumné vysvětlení charakteristických projevů jednotlivých stylů i strategií a jejich dopadů je doplněno doporučeními pro výuku. Příklady z každodenního života ilustrují probírané jevy a slouží k lepšímu pochopení dané problematiky. Text sumarizuje vědecko-výzkumné poznatky z této oblasti a klade důraz na jejich praktickou aplikaci ve výuce cizích jazyků v podmínkách našeho edukačního kontextu. Kniha je určena pro odborníky (výzkumníky, teoretiky i praktiky) z oblasti lingvodidaktiky, metodiky cizích jazyků, studenty učitelství a učitele cizích jazyků.
Abstract (in English)
The book focuses on learning styles and strategies in the process of foreign language (FL) learning. The main goals are to provide FL professionals with a detailed insight into individual learners’ intrapersonal differences and widen their understanding of FL learning processes as a base for more effective FL teaching and the development of learners’ potentials. The authors summarize the state-of-the-art theoretical knowledge, apply it to FL learning and provide readers with resources for more detailed study. As the overall objective is to link theory and practice, the main focus is on the application of the knowledge to FL teaching in our educational environment as well as on developing learners’ metacognitive awareness and autonomy.
Links
LC06046, research and development projectName: Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Acronym: RECES)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centre on Schooling
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 18:25