TAUCHEN, Jaromír. Konference „Vývoj soukromého práva na území České republiky“ In: Právník, r. 151, č. 1, s. 110-111 (The Conference on Private Law Development on the Territory of the Czech Republic). Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. ISSN 0231-6625.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konference „Vývoj soukromého práva na území České republiky“ In: Právník, r. 151, č. 1, s. 110-111
Name in Czech Konference „Vývoj soukromého práva na území České republiky“ In: Právník, r. 151, č. 1, s. 110-111
Name (in English) The Conference on Private Law Development on the Territory of the Czech Republic
Authors TAUCHEN, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, 2012.
Publisher Ústav státu a práva AV ČR
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00057233
Organization unit Faculty of Law
ISSN 0231-6625
Keywords (in Czech) soukromé právo; historie; československo; protektorát čechy a morava; socialistické právo; občanské právo; obchodní právo; pracovní právo; rodinné právo
Keywords in English private law; legal history; socialist law; commercial law; civil law; labor law; family law
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 26. 4. 2012 09:58.
Abstract
Dne 15. září 2011 se konala na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně jednodenní konference s názvem „Vývoj soukromého práva na území České republiky“, která představovala jeden z výstupů grantového projektu, na němž se podílejí v letech 2010 – 2012 členové Katedry dějin státu a práva brněnské právnické fakulty.Cílem konference byla tedy analýza zdrojů, z nichž vyšel návrh nového občanského zákoníku, jakož i analýza vývoje českého soukromého práva pojatá v co nejširších souvislostech. Konference byla rozdělena chronologicky do čtyř bloků. Jak právnická, tak i široká veřejnost se bude moci s pronesenými příspěvky seznámit rovněž v konferenčním sborníku, který bude vydán do konce tohoto roku.
Abstract (in English)
The contribution deals with the report from the conference "Private Law Development on the Territory of the Czech Republic", that took place on 15. 9. 2011 at the Faculty of Law, Masaryk University Brno.
Links
GAP408/10/0363, research and development projectName: Vývoj soukromého práva na území České republiky (Acronym: Vývoj soukromého práva na území České republiky)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 17. 8. 2022 00:25