VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Jak znázornit 2D kmity a Lissajousovy obrazce pomocí 3D projekce. In Renata Holubová. Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. Olomouc, 2011. s. 246-250. ISBN 978-80-244-2894-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak znázornit 2D kmity a Lissajousovy obrazce pomocí 3D projekce
Název česky Jak znázornit 2D kmity a Lissajousovy obrazce pomocí 3D projekce
Název anglicky How to illustrated 2D oscillations and Lissajous figures with 3D projection
Autoři VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK.
Vydání Olomouc, Veletrh nápadů učitelů fyziky 16, od s. 246-250, 5 s. 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-244-2894-9
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 24. 2. 2012 15:21.
Anotace
Příspěvek prezentuje možnosti dynamického modelování vyvinuté pomocí PHP pro skládání navzájem kolmých souměřitelných kmitů v rovině, které je doplněné o sku-tečný 3D model realizovatelný na průhledné folii, jehož projekcí do 2D lze výsledky se studenty ověřit.
Anotace anglicky
The paper presents the possibility of dynamic modeling, developed using PHP for composing close to perpendicular vibrations in the plane, which is complemented by group-tangent 3D model feasible on a transparent sheet, the 2D projection of the results can be verified with the students.
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 03:51