VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Jak znázornit 2D kmity a Lissajousovy obrazce pomocí 3D projekce (How to illustrated 2D oscillations and Lissajous figures with 3D projection). In Renata Holubová. Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. Olomouc, 2011. p. 246-250. ISBN 978-80-244-2894-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak znázornit 2D kmity a Lissajousovy obrazce pomocí 3D projekce
Name in Czech Jak znázornit 2D kmity a Lissajousovy obrazce pomocí 3D projekce
Name (in English) How to illustrated 2D oscillations and Lissajous figures with 3D projection
Authors VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK.
Edition Olomouc, Veletrh nápadů učitelů fyziky 16, p. 246-250, 5 pp. 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-244-2894-9
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 24. 2. 2012 15:21.
Abstract
Příspěvek prezentuje možnosti dynamického modelování vyvinuté pomocí PHP pro skládání navzájem kolmých souměřitelných kmitů v rovině, které je doplněné o sku-tečný 3D model realizovatelný na průhledné folii, jehož projekcí do 2D lze výsledky se studenty ověřit.
Abstract (in English)
The paper presents the possibility of dynamic modeling, developed using PHP for composing close to perpendicular vibrations in the plane, which is complemented by group-tangent 3D model feasible on a transparent sheet, the 2D projection of the results can be verified with the students.
PrintDisplayed: 17. 8. 2022 00:20