BEJČEK, Josef. Selected trends in European competition law and their effect on the protection of competition in the national legal framework. In Filip Křepelka, Rajko Knaz, Markéta Selucká. Principles, Rules and limits of Europeanisation of national legal system. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, Faculty of Law, 2011. p. 106 - 137. ISBN 978-961-6399-62-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Selected trends in European competition law and their effect on the protection of competition in the national legal framework
Name in Czech Vybrané trendy evropkého soutěžního práva a jejich dopad na ochranu soutěže v národním rámci
Authors BEJČEK, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Maribor, Principles, Rules and limits of Europeanisation of national legal system, p. 106 - 137, 32 pp. 2011.
Publisher University of Maribor, Faculty of Law
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Slovenia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00054750
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-961-6399-62-3
Keywords (in Czech) vymáhání sputěžního práva; ekonomizace přístupu; soukromé vymáhání náhrady škod; shovívavost; narovnání; kriminalizace antirustu; cílové konflikty
Keywords in English enforcement of competition law; more economic approach; private enforcement of damages; leniency; settlement; criminalisation of antitrust; conflict of goals
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 26. 3. 2012 13:57.
Abstract
Antitrust law belongs to the cornerstones of European integration. Responses to changing conditions are made in the area of soft law and in the decision-making practice of the Commission and case-law of the European judiciary. Some of them support each other, some, instead, contravene or exclude each other. The article identifies basic tendencies in the enforcement of European competition law and their harmonic and contrary impact.
Abstract (in Czech)
Antitrustové právo je díky vysokému stupni harmonizace nepostradatelným tmelicím prvkem evropské integrace. Reakce na změněné podmínky se odehrává především v rovině soft law a rozhodovací praxe Komise a judikatury evropských soudů. Některé se přitom navzájem podporují a posilují, jiné oslabují či vylučují. Analyzují se základní tendence v prosazování evropského soutěžního práva a jejich vzájemné protikladné i souladné působení.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 12:57