KOHLMANN, Regina. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve Spolkové Republice Německo (Public Private Partnership in Germany). In Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů - QUAERE 2011. 2011. ISBN 978-80-904877-3-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve Spolkové Republice Německo
Name (in English) Public Private Partnership in Germany
Authors KOHLMANN, Regina.
Edition Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů - QUAERE 2011, 2011.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-904877-3-4
Keywords (in Czech) spolupráce veřejného a soukromého sektoru, PPP
Keywords in English PPP, public private partnership
Changed by Changed by: Ing. Regina Kohlmann, učo 50331. Changed: 6. 1. 2012 14:41.
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 16:23