ŽÁK, Karel. Pedofilie : referát - 17. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2009. (Paedophilia - paper - 17. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2009.). In JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Sborník referátů, 17. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2009. první. Brno: Tribun EU s.r.o., 2009. p. 152-155, 155 pp. ISBN 978-80-7399-835-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedofilie : referát - 17. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2009.
Name in Czech Pedofilie : referát - 17. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2009.
Name (in English) Paedophilia - paper - 17. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2009.
Authors ŽÁK, Karel.
Edition první. Brno, Sborník referátů, 17. celostátní kongres k sexuální výchově, Pardubice, 2009. p. 152-155, 155 pp. 2009.
Publisher Tribun EU s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Sborník referátů ze 17. celostátního kongresu k sexuální výchově, Pardubice, 2009.
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7399-835-6
Keywords (in Czech) pedofilie, sexuální deviace, parafilie, pohlavní zneužívání dětí
Keywords in English paedophilia, sexual deviation, paraphilia, child sexual abuse
Changed by Changed by: Mgr. Karel Žák, učo 174448. Changed: 2/9/2012 00:19.
Abstract
Referát pojednává o pedofilii a upozorňuje na nedostatečnou preventivní práci s pedofily.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
pedofilie-referat_autor_karel_zak.pdf Licence Creative Commons  File version Žák, K. 3/7/2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/965033/pedofilie-referat_autor_karel_zak.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/965033/pedofilie-referat_autor_karel_zak.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/965033/pedofilie-referat_autor_karel_zak.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/965033/pedofilie-referat_autor_karel_zak.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 3/7/2012 15:33, Mgr. Karel Žák

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Karel Žák, učo 174448
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Karel Žák, učo 174448
Attributes
 

pedofilie-referat_autor_karel_zak.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/965033/pedofilie-referat_autor_karel_zak.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/965033/pedofilie-referat_autor_karel_zak.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
576,5 KB
Hash md5
68c80f318cad7f1047d6f5513c8f2300
Uploaded/Created
Tue 3/7/2012 15:33

pedofilie-referat_autor_karel_zak.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/965033/pedofilie-referat_autor_karel_zak.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/965033/pedofilie-referat_autor_karel_zak.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
14,6 KB
Hash md5
8e219a4cd49a16df235ddc3ef9c9e618
Uploaded/Created
Tue 3/7/2012 15:34
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1/4/2023 19:44