ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 4., přeprac. Praha: Portál, 2011. 221 s. ISBN 9788073678890.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče
Authors ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva.
Edition Vyd. 4., přeprac. Praha, 221 s. 2011.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788073678890
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:47.
PrintDisplayed: 28/11/2021 00:09