PAVLINCOVÁ, Helena. Místo Jacquese Maritaina v české filozofii. In Z. Plašienková ; V. Leško ; B. Szotek. Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť. 2011. vyd. Košice: Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2011. s. 89-99, 190 s. ISBN 978-80-970303-2-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Místo Jacquese Maritaina v české filozofii
Název anglicky Jacques Maritains Place in Czech Philosophy
Autoři PAVLINCOVÁ, Helena (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2011. vyd. Košice, Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť, od s. 89-99, 190 s. 2011.
Nakladatel Slovenské filozofické združenie pri SAV
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00050355
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-970303-2-2
Klíčová slova česky česká filozofie ; český neotomismus ; J. Maritain ; M. Habáň ; Filozofická revue ; K. Šprunk ;
Klíčová slova anglicky Czech Philosophy ; Czech neo-Thomist ; J. Maritain ; M. Habáň ; Filozofická revue ; K. Šprunk
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Hana Holmanová, učo 1028. Změněno: 28. 1. 2013 14:39.
Anotace
Autorka v příspěvku popisuje, jak do českého prostředí a na Slovensko pronikalo myšlení a dílo francouzského tomisty Jacquese Maritaina (1882–1973). Jeho nejvýraznějšími stoupenci byli křesťansky orientovaní filozofové-novotomisté, kteří vydávali jeho práce a v časopisech Na hlubinu, Filosofická revue a Akord i drobnější uměnovědné i sociálněpolitické příspěvky. V nich Maritain od 30. let 20. století podněcoval katolíky k odporu proti totalitním režimům, k šíření křesťanských sociálních zásad a k nastolení sociálně spravedlivé společnosti – křesťanského humanismu. Po roce 1948 byl Maritainův hlas na několik desetiletí umlčen, do české kultury se jeho dílo navrací až v 90. letech zásluhou České společnosti J. Maritaina.
Anotace anglicky
The author of the essay describes the way that the French Thomist Jacques Maritain's work spread to Czech and Slovak philosophy. The most prominent proponents of his work were Christian philosophers, neo-Thomists, who published his substantial works as well as minor social, political and art-theoretical essays in journals Na hlubinu, Filosofická revue and Akord. From 1930s Maritain encouraged Catholics in his essays to resist totalitarian regimes, spread Christian social values and establish a just society – Christian humanism. After 1948 Maritain's voice was silenced for several decades and his work only returned to Czech culture in 1990s thanks to the Czech Society of J. Maritain.
Návaznosti
GAP401/11/0053, projekt VaVNázev: Česká filozofie 1945-1948
Investor: Grantová agentura ČR, Česká filozofie 1945-1948
VytisknoutZobrazeno: 28. 3. 2023 19:12