PAVLINCOVÁ, Helena. Místo Jacquese Maritaina v české filozofii (Jacques Maritains Place in Czech Philosophy). In Z. Plašienková ; V. Leško ; B. Szotek. Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť. 2011th ed. Košice: Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2011. p. 89-99, 190 pp. ISBN 978-80-970303-2-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Místo Jacquese Maritaina v české filozofii
Name (in English) Jacques Maritains Place in Czech Philosophy
Authors PAVLINCOVÁ, Helena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2011. vyd. Košice, Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť, p. 89-99, 190 pp. 2011.
Publisher Slovenské filozofické združenie pri SAV
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00050355
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-970303-2-2
Keywords (in Czech) česká filozofie ; český neotomismus ; J. Maritain ; M. Habáň ; Filozofická revue ; K. Šprunk ;
Keywords in English Czech Philosophy ; Czech neo-Thomist ; J. Maritain ; M. Habáň ; Filozofická revue ; K. Šprunk
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Hana Holmanová, učo 1028. Changed: 28/1/2013 14:39.
Abstract
Autorka v příspěvku popisuje, jak do českého prostředí a na Slovensko pronikalo myšlení a dílo francouzského tomisty Jacquese Maritaina (1882–1973). Jeho nejvýraznějšími stoupenci byli křesťansky orientovaní filozofové-novotomisté, kteří vydávali jeho práce a v časopisech Na hlubinu, Filosofická revue a Akord i drobnější uměnovědné i sociálněpolitické příspěvky. V nich Maritain od 30. let 20. století podněcoval katolíky k odporu proti totalitním režimům, k šíření křesťanských sociálních zásad a k nastolení sociálně spravedlivé společnosti – křesťanského humanismu. Po roce 1948 byl Maritainův hlas na několik desetiletí umlčen, do české kultury se jeho dílo navrací až v 90. letech zásluhou České společnosti J. Maritaina.
Abstract (in English)
The author of the essay describes the way that the French Thomist Jacques Maritain's work spread to Czech and Slovak philosophy. The most prominent proponents of his work were Christian philosophers, neo-Thomists, who published his substantial works as well as minor social, political and art-theoretical essays in journals Na hlubinu, Filosofická revue and Akord. From 1930s Maritain encouraged Catholics in his essays to resist totalitarian regimes, spread Christian social values and establish a just society – Christian humanism. After 1948 Maritain's voice was silenced for several decades and his work only returned to Czech culture in 1990s thanks to the Czech Society of J. Maritain.
Links
GAP401/11/0053, research and development projectName: Česká filozofie 1945-1948
Investor: Czech Science Foundation, Czech Philosophy between 1945-1948
PrintDisplayed: 8/2/2023 18:54