Informační systém MU
RULÍK, Martin, Veronika HOLÁ, Filip RŮŽIČKA, Miroslav VOTAVA, Dana BAUDIŠOVÁ, Jiří GALLO, Simona KAPRÁLOVÁ, Kateřina KOHUŠOVÁ, Dagmar KOUKALOVÁ, Václav KŮDELA, Jiří MIKEŠ, Radko NOVOTNÝ, Martina SIGLOVÁ, Věra TORŠOVÁ a Jiří ZIMÁK. Mikrobiální biofilmy. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 448 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2747-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mikrobiální biofilmy
Název anglicky Microbial Biofilms
Autoři RULÍK, Martin (203 Česká republika, garant), Veronika HOLÁ (203 Česká republika, domácí), Filip RŮŽIČKA (203 Česká republika, domácí), Miroslav VOTAVA (203 Česká republika, domácí), Dana BAUDIŠOVÁ (203 Česká republika), Jiří GALLO (203 Česká republika), Simona KAPRÁLOVÁ (203 Česká republika), Kateřina KOHUŠOVÁ (203 Česká republika), Dagmar KOUKALOVÁ (203 Česká republika), Václav KŮDELA (203 Česká republika), Jiří MIKEŠ (203 Česká republika), Radko NOVOTNÝ (203 Česká republika), Martina SIGLOVÁ (203 Česká republika), Věra TORŠOVÁ (203 Česká republika) a Jiří ZIMÁK (203 Česká republika).
Vydání 1. vydání. Olomouc, 448 s. Monografie, 2011.
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/11:00054799
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-244-2747-8
Klíčová slova česky mikrobiální biofilmy; přírodní biofilmy; biofilmové infekce; biofilmy v průmyslu
Klíčová slova anglicky microbial biofilms; natural biofilms; biofilm infections; industrial biofilms
Změnil Změnil: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Změněno: 10. 1. 2012 09:59.
Anotace
Bakterie v přirozeném prostředí jeví zřetelnou tendenci přisedat k nejrůznějším povrchům, kde vytvářejí slizovité povlaky zvané biofilm. Existence v biofiolmu je pro bakterie z mnoha důvodů výhodnější a ve většině prostředí je také základním způsobem jejich přirozeného výskytu. Z toho důvodu je studiu mikrobiálních biofilmů věnována pozornost v nejrůznějších odvětvích (biokoroze, zdravotnictví, vodárenství, limnologie aj.). Publikace shrnuje nejdůležitější poznatky získané dosavadním výzkumem mikrobiálních biofilmů v humánním a přírodním prostředí.
Anotace anglicky
Bacteria in natural environments show tendency to adhere tu various surfaces, where they form slimy layers called biofilms. Existence in biofilm form is for bacteria advantageous from many reasons and in most environments it is basic form of their occurrence. From this reason, the microbial biofilms are studied in many sectors (bio-corrosion, medicine, water supply, limnology etc.). The publication covers the most important knowledge about microbial biofilms in human medicine and natural environments.
Návaznosti
LA10037, projekt VaVNázev: Zapojení ČR do aktivit ESCMID Study Group for Biofilm (Akronym: ESGB)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, INGO (jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010)
NS9678, projekt VaVNázev: Biofilm - významný faktor virulence u infekcí močových katétrů; detekce a možnosti ovlivnění
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011
Zobrazeno: 7. 12. 2021 20:16