DOŠLÝ, Ondřej and Jana ŘEZNÍČKOVÁ. Conjugacy and principal solution of generalized half-linear second order differential equations. Electron J. Qual. Theory Differ. Equ, Proc. 9th Coll. QTDE. 2012, vol. 2012, no. 5, p. ,,nestránkováno", 13 pp. ISSN 1417-3875.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Conjugacy and principal solution of generalized half-linear second order differential equations
Name in Czech Konjugovanost a hlavní řešení zobecněné pololineární rovnice druhého řádu
Authors DOŠLÝ, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jana ŘEZNÍČKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Electron J. Qual. Theory Differ. Equ, Proc. 9th Coll. QTDE, 2012, 1417-3875.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.740
RIV identification code RIV/00216224:14310/12:00057236
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) pololineární diferenciální rovnice; zobecněná Riccatiho rovnice; hlavní řešení; minimální řešení; kritérium konjugovanosti
Keywords in English Half-linear differential equation; generalized Riccati equation; principal solution; minimal solution; conjugacy criterieon
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc., učo 2317. Changed: 14. 12. 2012 15:45.
Abstract
We study the generalized half-linear second order differential equation and the associated Riccati type differential equation. We introduce the concepts of minimal and principal solutions of these equations and using these concepts we prove a new conjugacy criterion for the generalized half-linear equation.
Abstract (in Czech)
Je studována polineární diferenciální rovnice druhéhé řádu a přidružená rovnice Riccatiho typu. Je zaveden pojem minimálního a hlavního řešení studovaných rovnic a pomocí těchto pojmů je dokázáno nové kriterium konjugovanosti pro zobecnenou pololineární diferenciální rovnici.
Links
GAP201/11/0768, research and development projectName: Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace
Investor: Czech Science Foundation
MSM0021622409, plan (intention)Name: Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Mathematical structures and their physical applications
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 18:39