DOŠLÝ, Ondřej a Jana ŘEZNÍČKOVÁ. Conjugacy and principal solution of generalized half-linear second order differential equations. Electron J. Qual. Theory Differ. Equ, Proc. 9th Coll. QTDE. 2012, roč. 2012, no. 5, s. ,,nestránkováno", 13 s. ISSN 1417-3875.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Conjugacy and principal solution of generalized half-linear second order differential equations
Název česky Konjugovanost a hlavní řešení zobecněné pololineární rovnice druhého řádu
Autoři DOŠLÝ, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí) a Jana ŘEZNÍČKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Electron J. Qual. Theory Differ. Equ, Proc. 9th Coll. QTDE, 2012, 1417-3875.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.740
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00057236
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky pololineární diferenciální rovnice; zobecněná Riccatiho rovnice; hlavní řešení; minimální řešení; kritérium konjugovanosti
Klíčová slova anglicky Half-linear differential equation; generalized Riccati equation; principal solution; minimal solution; conjugacy criterieon
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc., učo 2317. Změněno: 14. 12. 2012 15:45.
Anotace
We study the generalized half-linear second order differential equation and the associated Riccati type differential equation. We introduce the concepts of minimal and principal solutions of these equations and using these concepts we prove a new conjugacy criterion for the generalized half-linear equation.
Anotace česky
Je studována polineární diferenciální rovnice druhéhé řádu a přidružená rovnice Riccatiho typu. Je zaveden pojem minimálního a hlavního řešení studovaných rovnic a pomocí těchto pojmů je dokázáno nové kriterium konjugovanosti pro zobecnenou pololineární diferenciální rovnici.
Návaznosti
GAP201/11/0768, projekt VaVNázev: Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM0021622409, záměrNázev: Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2021 11:07