ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část II. (View into the student workshop or how college students use modern technologies. Part II.). Inflow : information journal, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 5, p. 1-7. ISSN 1802-9736.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část II.
Name (in English) View into the student workshop or how college students use modern technologies. Part II.
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Inflow : information journal, Brno, Masarykova univerzita, 2011, 1802-9736.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00059211
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) ICT; e-learning; vysoké školy; studium; studenti; výzkum; web 2.0
Keywords in English ICT; e-learning; higher education; study; students; research; web 2.0
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 7/4/2013 19:59.
Abstract
Článek přináší sondu do světa využívání ICT studenty VŠ. Jeho nedílnou součástí je kvalitativní výzkum realizovaný na bázi rozhovorů mezi vybranými respondenty dané zkoumané skupiny.
Abstract (in English)
The article presents a probe into the world of ICT and university students. The basic question was: how students use ICT in their studies and in their life. The study is based on qualitative research.
PrintDisplayed: 3/4/2020 20:29