CHMELOVÁ, Ilona, Pavlína ČERNOCHOVÁ and Lenka ROUBALÍKOVÁ. Laser a jeho využití u ortodonticky léčeného pacienta (Lasers and their application in orthodontic treated patient). Stomatológ. 2011, vol. 21, No 3, p. 38-49. ISSN 1335-0005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Laser a jeho využití u ortodonticky léčeného pacienta
Name in Czech Laser a jeho využití u ortodonticky léčeného pacienta
Name (in English) Lasers and their application in orthodontic treated patient
Authors CHMELOVÁ, Ilona (203 Czech Republic), Pavlína ČERNOCHOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lenka ROUBALÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Stomatológ, 2011, 1335-0005.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/11:00054838
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) laser; vlnová délka; stimulovaná emise; chromofor; absorpce
Keywords in English laser; wavelength; stimulated emision; chromophore; absorption
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D., učo 45465. Changed: 12/1/2012 08:54.
Abstract
V současné době dochází k velmi výraznému rozvoji dentálních laserů. Zároveň se zvyšuje informovanost a zájem pacientů o tento způsob léčby. Výhodou laserového ošetření je menší bolestivost při zákroku a během hojení, díky hemostatickému účinku často není nutné ránu chirurgicky šít, sterilizační působení paprsku zabezpečí nekomplikované hojení. Cílem sdělení je podat přehled o základních principech laserového záření a možnostech využití ve stomatologii. Závěrem jsou diskutovány jednotlivé indikace u ortodonticky léčených pacientů.
Abstract (in English)
Nowadays there is significant progress in the development of dental lasers. At the same time, patients are better informed and more interested in this type of therapy. An advantage of laser treatment is less pain during dental intervention and wound healing. Thanks to its haemostatic effect, it is not necessary to stitch the wound, the sterilizing effects of the laser beams ensure uncomplicated healing. The aim of this paper is to provide a review of basic principles about laser radiation and the possibilities of its application in dentistry. At the end there is a discussion of individual indications from orthodontically treated patients.
Links
1M0528, research and development projectName: Stomatologické výzkumné centrum
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Dental research centre
PrintDisplayed: 19/7/2024 05:48