ZBÍRAL, David. Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna „Pungilupa“ z Ferrary. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2011, roč. 19, č. 2, s. 147-178. ISSN 1210-3640.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna „Pungilupa“ z Ferrary
Název česky Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna „Pungilupa“ z Ferrary
Název anglicky Individual Religiosity, Religion, and Membership: The Case of Armanno “Pungilupo” from Ferrara
Autoři ZBÍRAL, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Religio: Revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku, 2011, 1210-3640.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00050375
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Armanno Pungilupo; Ferrara; inkvizice; inkviziční záznamy; individuální religiozita; představy; emoce; praxe; pojem náboženství; pojem členství
Klíčová slova anglicky Armanno Pungilupo; Ferrara; inquisition; inquisitional records; individual religiosity; representations; emotions; practices; concept of religion; concept of membership
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 11. 4. 2012 13:42.
Anotace
V této studii se pokouším rekonstruovat individuální religiozitu Armanna zvaného Pungilupo (jeho představy, emoce a praxe) a konfrontovat je s náboženstvím chápaným v durkheimovském duchu, tj. jako systém představ a praktik, kde je afiliace chápána jako členství. Uzavírám, že Armannova religiozita byla nedoktrinální, praktická, neurčitá a ukotvená v konkrétních situacích.
Anotace anglicky
In this paper I attempt to reconstruct Armanno’s individual religiosity (his representations, emotions, and practices) and I confront the results with the concept of religion understood in the Durkheimian way, i.e. as a system of representations and practices where affiliation is understood as membership. I conclude that Armanno’s religiosity was non-doctrinal, practical, indefinite, and anchored in particular situations.
Návaznosti
GP401/09/P191, projekt VaVNázev: Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici
Investor: Grantová agentura ČR, Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici
VytisknoutZobrazeno: 28. 3. 2023 14:27