ZBÍRAL, David. Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna „Pungilupa“ z Ferrary (Individual Religiosity, Religion, and Membership: The Case of Armanno “Pungilupo” from Ferrara). Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2011, roč. 19, č. 2, p. 147-178. ISSN 1210-3640.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna „Pungilupa“ z Ferrary
Name in Czech Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna „Pungilupa“ z Ferrary
Name (in English) Individual Religiosity, Religion, and Membership: The Case of Armanno “Pungilupo” from Ferrara
Authors ZBÍRAL, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Religio: Revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku, 2011, 1210-3640.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00050375
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Armanno Pungilupo; Ferrara; inkvizice; inkviziční záznamy; individuální religiozita; představy; emoce; praxe; pojem náboženství; pojem členství
Keywords in English Armanno Pungilupo; Ferrara; inquisition; inquisitional records; individual religiosity; representations; emotions; practices; concept of religion; concept of membership
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 11. 4. 2012 13:42.
Abstract
V této studii se pokouším rekonstruovat individuální religiozitu Armanna zvaného Pungilupo (jeho představy, emoce a praxe) a konfrontovat je s náboženstvím chápaným v durkheimovském duchu, tj. jako systém představ a praktik, kde je afiliace chápána jako členství. Uzavírám, že Armannova religiozita byla nedoktrinální, praktická, neurčitá a ukotvená v konkrétních situacích.
Abstract (in English)
In this paper I attempt to reconstruct Armanno’s individual religiosity (his representations, emotions, and practices) and I confront the results with the concept of religion understood in the Durkheimian way, i.e. as a system of representations and practices where affiliation is understood as membership. I conclude that Armanno’s religiosity was non-doctrinal, practical, indefinite, and anchored in particular situations.
Links
GP401/09/P191, research and development projectName: Inkviziční pojmy, klasifikace a identity a jejich ozvuky v badatelské tradici
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
zbiral-osobni-religiozita-nabozenstvi-clenstvi-armanno-pungilupo.pdf   File version Zbíral, D. 12. 1. 2012

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
  • a concrete person doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D., učo 52251
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 24. 7. 2021 13:50