OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. (Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages). 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 298 pp. ISBN 978-80-7315-219-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.
Name in Czech Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.
Name (in English) Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages
Authors OPATŘILOVÁ, Dagmar.
Edition 1. vyd. Brno, 298 pp. 2011.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-219-2
Keywords (in Czech) zdravotní postižení; zdravotní znevýhodnění; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; základní škola; integrace; inkluze; výzkum;
Keywords in English Health Disabilities; Health Disadvantages; Student with Special Educational Needs; Primary schoul; Integration; Inclusion; Research
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 30/3/2012 09:56.
Abstract
Autoři odborné knihy Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním předkládají výsledky dílčích výzkumných projektů, které byly realizovány v pátém roce výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MS 0021622443). Výzkumný záměr je uskutečňován na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, jehož řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. Odborná kniha Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním prezentuje aktuální informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole. Zvláštní pozornost je věnována žákům s tělesným postižením a dlouhodobým onemocněním.
Abstract (in English)
Authors of the monograph Education of Students with Disabilities and Health Disadvantages present partial results of research projects that were implemented in the fifth year of the research project Special Needs of Pupils within the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education (MSM 0021622443). The research project is realized at the Faculty of Education at Masaryk University and coordinated by prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. This monograph presents recent information on education of students with special educational needs in inclusive schools. Special attention is paid to students with disabilities and long time illnesses.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 17/6/2021 20:59