ČEŠKOVÁ, Eva and Alexandra ŽOURKOVÁ. Psychiatrická onemocnění (Psychiatric disorders). 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2011. 47 pp. 2. svazek. ISBN 978-80-247-2110-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychiatrická onemocnění
Name (in English) Psychiatric disorders
Authors ČEŠKOVÁ, Eva and Alexandra ŽOURKOVÁ.
Edition 1. vyd. Praha, 47 pp. 2. svazek, 2011.
Publisher Grada Publishing
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-247-2110-1
Keywords (in Czech) organické psychické poruchy; závislosti na návykových látkách; psychotická onemocnění; afektivní poruchy; neurotické poruchy; poruchy osobnosti
Keywords in English organic psychic disorders; substance realted disorders; psychotic disorders; mood disorders; anxiety disorders; somatoform disorders; dissociative disorders; eating disorders; personality disorders
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc., učo 81. Changed: 25/1/2012 11:12.
Abstract
Kapitola v knize obsahuje spektrum psychických poruch (organické psychické poruchy, závislosti na návykových látkách, psychotická onemocnění, afektiviní poruchy, neurotické poruchy, poruchy osobnosti) a jejich léčbu. V kapitole je zahrnut i přístup k duševně nemocným a základy psychoterapie.
Abstract (in English)
The chapter deals with all spectrum of psychiatric disorders (organic psychic disorders, substance-realted disorders, psychotic disorders, mood disorders, anxiety disorders, soamtoform disorders, dissociative disorders, eating disorders, personality disorders) and their treatment. Approach to mentally ill patients and basci psychotherapeutic skills are added.
PrintDisplayed: 5/8/2021 19:57