PŘIKRYL, Radovan. Nejvýznamnější lékové interakce antipsychotik v průběhu života (Significant drug interactions of antipsychotics during the age). Postgraduální medicina. Praha: Mladá Fronta, 2012, vol. 14, No 1, p. 70-75. ISSN 1212-4184.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nejvýznamnější lékové interakce antipsychotik v průběhu života
Name in Czech Nejvýznamnější lékové interakce antipsychotik v průběhu života
Name (in English) Significant drug interactions of antipsychotics during the age
Authors PŘIKRYL, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Postgraduální medicina, Praha, Mladá Fronta, 2012, 1212-4184.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00059219
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) antipsychotika; CYP450; farmakodynamika; farmakokinetika; interakce
Keywords in English antipsychotic; CYP450; pharmacodynamics; pharmacokinetics; interactions
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., učo 18766. Changed: 11. 2. 2013 09:53.
Abstract
Lékovou intarakci můžeme charakterizovat jako jev, kdy se účinky původního léku změní, protože k léku přidáme lék jiný nebo dojde ke kombinaci s určitými druhy potravin. Interakce antipsychotik vznikají na úrovni farmykodynamické a farmakokinetické. Farmakokinetika studuje absorpci, distribuci, metabolismus a exkreci farmaka či jeho metabolitů v lidském těle. Darmakodynamika sleduje profil a intenzitu framakologického působení daného léku. Z pohledu farmakodynamiky antipsychotika ovlivňují zejména dopaminové, serotoninové, adrenergní, muskarinové a histaminové receptory. Mezi farmakodynamické interakce rovněž patří epileptogenní působení antipsychotik, riziko prodloužení QTc intervalu, hematotoxicita či útlum centrální nervové soustavy. Farmakokinetické interakce antipsychotik spočívají v ovlivnění jejich absorpce, distribuce, metabolismu a exkrece. Nejdůležitější je fáze metabolizace zahrnující oxidaci, redukci a hydrolýzu antipsychotik. Nejvýznamnější je oxidace antipsychotik cytochromem P 450, pro interakce antipsychotik mají potom největší význam 3 jeho izoenzymy 2D6, 1A2 a 3A4. Mezi základní znalosti psychiatrů by mělo patřit povědomí o receptorovém profilu a hlavní cesty metabolismu daného psychofarmaka.
Abstract (in English)
Drug interaction is a phenomenon, when the effects of the parent drug is changed, because adding a drug to cure other deficiencies will be combined with certain types of food. The importance of drug interactions increases with polypharmacy. Interactions occur at the level of antipsychotics pharmacodynamic and pharmacokinetic. Basic knowledge of psychiatrists should be aware of the receptor profile and the main routes of metabolism of psychotropic drugs.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The internal organisation and neurobiological mechanisms of functional CNS systems under normal and pathological conditions.
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 16:30