STRÁNSKÝ, Jaroslav. Právo agenturních zaměstnanců na rovné zacházení pod zorným úhlem evropské směrnice (Right of Temporary Agency Workers to Equal Treatment from the Perspective of the European Directive). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2011, roč. 19, No 4, p. 234-238. ISSN 1210-9126.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právo agenturních zaměstnanců na rovné zacházení pod zorným úhlem evropské směrnice
Name (in English) Right of Temporary Agency Workers to Equal Treatment from the Perspective of the European Directive
Authors STRÁNSKÝ, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2011, 1210-9126.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00054974
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Zákoník práce; Agenturní zaměstnávání; Pracovní podmínky; Rovné zacházení
Keywords in English Labour Code; Temporary Agency Work; Working Conditions; Equal Treatement
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 12/3/2012 09:20.
Abstract
Článek se zabývá především právní úpravou agenturního zaměstnávání obsaženou v zákoníku práce. Na základě popisu základních rysů právní úpravy se právě zaměřuje na právo zaměstnanců dočasně přidělených agenturou práce k výkonu práce pro jiného zaměstnavatele (uživatele) na stejné pracovní podmínky, jaké by měli, pokud by byli do pracovního poměru přijati přímo uživatelem.
Abstract (in English)
The article deals primarily with the regulation of the temporary agency work set in the Labour Code. Based on the description of the legislation essential features, the paper deals mainly with the right of temporary agency workers assigned at a user undertaking to the same working and employment conditions that would apply if they had been recruited directly by that undertaking to occupy the same job.
Links
MUNI/A/1006/2010, interní kód MUName: Liberalizace individuálního a kolektivního pracovního práva a její nástroje v současném období (Acronym: Liberalizace pracovního práva)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 8/2/2023 00:45