PEŠINA, Zbyněk, Jiří SOPOUŠEK, Jiří BURŠÍK and David ŠKODA. Měření mechanických vlastností spojů připravených nízkoteplotní sintrací nanočástic stříbra (Measurements of mechanical properties of joints prepared by low temperature sintering of silver nanoparticles.). In Ivo Dlouhý, Jiří Švejcar, Mojmír Šob. Víceúrovňový design pokrokových materiálů. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., 2011. p. 51-56. ISBN 978-80-87434-04-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Měření mechanických vlastností spojů připravených nízkoteplotní sintrací nanočástic stříbra
Name in Czech Měření mechanických vlastností spojů připravených nízkoteplotní sintrací nanočástic stříbra
Name (in English) Measurements of mechanical properties of joints prepared by low temperature sintering of silver nanoparticles.
Authors PEŠINA, Zbyněk (203 Czech Republic), Jiří SOPOUŠEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jiří BURŠÍK (203 Czech Republic) and David ŠKODA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Víceúrovňový design pokrokových materiálů, p. 51-56, 6 pp. 2011.
Publisher Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10403 Physical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00050387
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-87434-04-8
Keywords (in Czech) Stříbro nanočástice spoje mechanické vlastnosti
Keywords in English Silver nanoparticles joints mechanical properties
Tags AKR, rivok
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 24. 1. 2013 14:56.
Abstract
Nanočástice stříbra byly připraveny solvotermálním rozkladem komplexní sloučeniny stříbra s dodecylaminem,který byl připraven z dusičnanu stříbrného a dodecylaminu v acetonitrilu. Spoje vytvořené ze stříbrných nanočástic a měděných plíšků byly podrobeny smykové zkoušce a indentačním testům.
Abstract (in English)
Silver nanoparticles were synthetized by one-pot thermolysis approach in acetonitrile using silver nitrate and dodecylamine as a precursors. The resulting joints containing silver nanoparticles were tested for a shear under variable preassure. Characterization of resulting layers were performed by means of nanoindentation experiments.
Links
GA106/09/0700, research and development projectName: Termodynamika a mikrostruktura nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí
Investor: Czech Science Foundation, Thermodynamics and microstructure of environmentally friendly nanoparticle solders
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 08:49