ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese a antidepresiva v průběhu života ženy (Depression and antidepressants in the course of a woman´s life). Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2012, vol. 14, No 1, p. 39-43. ISSN 1212-4184.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Deprese a antidepresiva v průběhu života ženy
Name (in English) Depression and antidepressants in the course of a woman´s life
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta, 2012, 1212-4184.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14740/12:00059222
Organization unit Central European Institute of Technology
Keywords (in Czech) pohlavní rozdíly; premenstruální dysforická porucha; postnatální deprese; perinatální deprese; hormonální léčba; specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
Keywords in English differences between sexes; premenstrual dysphoric disorder; postnatal depression; perinatal depression; hormone therapy; serotonin specific reuptake inhibitor
Tags ok, rivok
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 8. 4. 2013 14:45.
Abstract
Ve výskytu, klinickém obrazu, průběhu a léčbě jsou rozdíly mezi oběma pohlavími. Navíc trpí ženy některými specifickými formami deprese. Depresivní příznaky se mohou vyskytovat v rámci premenstruální dysforické poruchy, během perinatálního období a dále v období menopauzy. Léčebné přístupy zahrnují nejen antidepresiva, ale také hormonální léčbu. U premenstruální dysforické poruchy jsou preferována antidepresiva typu specifických inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, hormonální terapie bývá obvykle zvažována po jejich neúspěchu. Při léčbě deprese v graviditě se nejčastěji používají specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Léčba je vhodná zvláště u žen, které mají depresivní epizodu v anamnéze, protože recidiva deprese v graviditě může mít závažnější důsledky pro dítě než podávání antidepresiv. V léčbě deprese v období menopauzy je často užívána augmentace antidepresiv substituční hormonální terapií. Doporučení, která vyplývají z dosavadních znalostí, nejsou zatím dostačující pro zohlednění pohlavních rozdílů v doporučených postupech léčby.
Abstract (in English)
There are differences between the sexes in occurrence, clinical appearance, progress and treatment of depression. In addition, women suffer from certain specific forms of depression. Symptoms of depression may occur due to premenstrual dysphoric disorder, during the perinatal period and also during the menopausal period. The therapeutic approaches include not only antidepressants, but also hormone therapy. For treatment of premenstrual dysphoric disorder, ADs of the serotonin specific reuptake inhibitor type are preferred, hormone therapy is usually considered if ADs fail to bring results. For treatment of depression during pregnancy, SSRIs are usually used. the treatment is particularly suitable in women with history of depression, because a relapse of depression during pregnancy can be more harmful to the child than administering the ADs. When treating depressions during the menopausal period, AD based therapy is often augmented by hormone replacement therapy. Recommendations based on the current level of knowledge are not yet sufficient enough to support including the differences between sexes into standard treatment recommendations for depression.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The internal organisation and neurobiological mechanisms of functional CNS systems under normal and pathological conditions.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:48