BURŠÍKOVÁ, Vilma, Zuzana KUČEROVÁ, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Ondřej JAŠEK, Vít KUDRLE, Jiřina MATĚJKOVÁ and Petr SYNEK. Measurement of Mechanical Properties of Composite Materials. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2011, vol. 105, CHLSAC 105, p. 171 - 174. ISSN 0009-2770.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Measurement of Mechanical Properties of Composite Materials
Name in Czech Měření mechanických vlastností kompozitních materiálů
Authors BURŠÍKOVÁ, Vilma (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Zuzana KUČEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lenka ZAJÍČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ondřej JAŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vít KUDRLE (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiřina MATĚJKOVÁ (203 Czech Republic) and Petr SYNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition CHEMICKÉ LISTY, Praha, Česká společnost chemická, 2011, 0009-2770.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10305 Fluids and plasma physics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.529
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00049533
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000308670500022
Keywords (in Czech) nanokompozity; uhlíkové nanotrubky; polyuretan; tvrdost; storage modulus; loss modulus; indentation creep
Keywords in English nanocomposites; carbon nanotubes; polyurethane; hardness; storage modulus; loss modulus; indentation creep
Tags AKR
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D., učo 1414. Changed: 14. 3. 2014 10:20.
Abstract
The aim of the present work was the study of mechani- cal properties of MWCNT/PU. Four types of coatings were compared. Two different concentrations of MWCNTs com- mercially functionalized with COOH group were prepared and studied. These composites showed improved mechanical properties compared to PU, and the modified nanotubes proved to be much better fillers than the unmodified MWCNTs due to stronger filler-to-matrix attachment. Be- cause the modified nanotubes seem to be much more conven- ient composite filler, the first experiments with nanotube modification have been carried out. Modification using induc- tively coupled discharge in argon and oxygen mixture was successful and the mechanical properties of the composite were increased at the same level as in case of the commer- cially COOH functionalized MWCNT fillers.
Abstract (in Czech)
V práci byly studovány mechanické vlastnosti vrstev MWCNT/PU a porovnávány čtyry různé typy jejich nanášení. Práce byla zaměřená zejména na studium vlivu funkcionalizace uhlíkových nanotrubek v plazmatu na mechanické vlastnosti výsledného kompozitu. Rovněž se zabývalo modelováním viskoelastických a viskoplastických vlastností kompozitů MWCNT/PU.
Links
GA202/07/1669, research and development projectName: Depozice termomechanicky stabilních nanostrukturovaných diamantu-podobných tenkých vrstev ve dvojfrekvenčních kapacitních výbojích
Investor: Czech Science Foundation, Deposition of thermomehanically stable nanostructured diamond-like thin films in dual frequency capacitive discharges
KAN311610701, research and development projectName: Nanometrologie využívající metod rastrovací sondové mikroskopie
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic
MSM0021622411, plan (intention)Name: Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Study and application of plasma chemical reactions in non-isothermic low temperature plasma and its interaction with solid surface
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
2011_s2_s171-s174.pdf   File version Kudrle, V. 25. 8. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/966893/2011_s2_s171-s174.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/966893/2011_s2_s171-s174.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/966893/2011_s2_s171-s174.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/966893/2011_s2_s171-s174.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 25. 8. 2016 20:49, prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D., učo 1414
  • a concrete person Mgr. Zuzana Kučerová, učo 162995
  • a concrete person doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D., učo 2418
  • a concrete person prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., učo 2560
  • a concrete person Mgr. Bc. Jiřina Matějková, učo 28858
  • a concrete person Mgr. Petr Synek, Ph.D., učo 53415
  • a concrete person Mgr. Ondřej Jašek, Ph.D., učo 8533
Attributes
 

2011_s2_s171-s174.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/966893/2011_s2_s171-s174.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/966893/2011_s2_s171-s174.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
351,4 KB
Hash md5
059b04396d3e5d9875306db13edc3daf
Uploaded/Created
Thu 25. 8. 2016 20:49

2011_s2_s171-s174.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/966893/2011_s2_s171-s174.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/966893/2011_s2_s171-s174.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
17,7 KB
Hash md5
93409bfc68d66425d006619aac29f154
Uploaded/Created
Thu 25. 8. 2016 20:50
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1. 7. 2022 05:19