Informační systém MU
ŠKODA, David, Aleš STÝSKALÍK, Jiří PINKAS and Jiří SOPOUŠEK. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CU-NI NANOALLOY. In NANOCON 2011, Brno 21.-23.9.2011. 2011. ISBN 978-80-87294-23-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CU-NI NANOALLOY
Name in Czech Syntéza a charakterizace nanoslitiny Cu-Ni
Authors ŠKODA, David (203 Czech Republic, belonging to the institution), Aleš STÝSKALÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří PINKAS (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří SOPOUŠEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition NANOCON 2011, Brno 21.-23.9.2011, 2011.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10403 Physical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00050388
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-87294-23-9
Keywords (in Czech) měď nikl nanoslitina DSC
Keywords in English copper nickel nanoalloy DSC
Tags Nano Cu Ni
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., učo 627. Changed: 8. 2. 2012 04:15.
Abstract
Synthesis of Cu-Ni nanoalloy by the solvothermal reaction from the metal acetylacetonates under inert atmosphere. Prepared nanoparticles were characterized by the DLS, SEM, TEM, and XRD analysis. The TEM/HRTEM analysis revealed the particle size 10-30 nm.
Abstract (in Czech)
Syntéza nanoslitiny Cu-Ni pomocí solvotermální reakce z acetylacetonátů jednotlivých kovů v inertní atmosféře. Připravené nanočástice byly charakterizovány fyzikálně-chemickými metodami DLS, SEM, TEM a XRD. TEM/HRTEM analýza ukázala velikost 10-30 nm.
Links
GA106/09/0700, research and development projectName: Termodynamika a mikrostruktura nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí
Investor: Czech Science Foundation, Thermodynamics and microstructure of environmentally friendly nanoparticle solders
Displayed: 27. 9. 2022 23:31