ŠKODA, David, Aleš STÝSKALÍK, Vít VYKOUKAL, Jiří BURŠÍK and Jiří SOPOUŠEK. Synthesis and characterization of AgSn nanoparticles. In NANOCON 2011, Brno 21.-23.9.2011. 2011. ISBN 978-80-87294-23-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Synthesis and characterization of AgSn nanoparticles
Name in Czech Syntéza a charakterizace nanočástic AgSn
Authors ŠKODA, David (203 Czech Republic, belonging to the institution), Aleš STÝSKALÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vít VYKOUKAL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří BURŠÍK (203 Czech Republic) and Jiří SOPOUŠEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition NANOCON 2011, Brno 21.-23.9.2011, 2011.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10403 Physical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00050390
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-87294-23-9
Keywords (in Czech) stříbro cín nanočástice DSC
Keywords in English silver tin nanoparticles DSC
Tags Nano Sn Ag
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 24. 1. 2012 11:14.
Abstract
AgSn nanoparticles were prepared by wet synthesis from silver nitrate and stannous ethylhexanoate by reduction with NaBH4 in temperature range from 0 to -20 degrees of Celsius in methanol under a nitrogen atmosphere.. The resulting product was characterized by SEM, TEM, DSC and XRD methods. DSC method observed melting point depression. The magnitude of this effect depended on the size of obtained nanoparticles.
Abstract (in Czech)
Nanočástice AgSn byly připraveny mokrou syntézou z dusičnanu stříbrného a ethylhexanoátu cínatého pomocí redukce NaBH4 za různých teplot v intervalu 0 až -20 stupňů Celsia v methanolu pod dusíkovou atmosférou. Produkt byl zkoumán pomocí SEM, TEM, DSC a XRD metod. Metodou DSC byla pozorována deprese bodu tání v závislosti na velikosti získaných nanočástic.
Links
GA106/09/0700, research and development projectName: Termodynamika a mikrostruktura nanopráškových pájek šetrných k životnímu prostředí
Investor: Czech Science Foundation, Thermodynamics and microstructure of environmentally friendly nanoparticle solders
PrintDisplayed: 7. 8. 2022 17:58