Informační systém MU
Ekonomika a mangement. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodního workshopu. Kozub, Michal (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 183 s. ISBN 978-80-210-5596-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ekonomika a mangement. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodního workshopu
Autoři
Kozub, Michal (ed.).
Vydání 1. vyd. Brno, 183 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-5596-4
Klíčová slova česky ekonomika, management, workshop
Klíčová slova anglicky economics, management, workshop
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 18. 1. 2012 08:35.
Anotace
Workshop byl konán v rámci slavnostní konference k 20. výročí založení Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Cílem workshopu je prezentovat a podrobit diskuzi nejnovější výsledky vědy a výzkumu v oblasti ekonomiky a managementu. Sborník obsahuje celkem 23 příspěvků vycházejících z teoretické i empirické analýzy. Hlavní přínos publikovaných výsledků lze spatřovat v teoretické rovině, ve které rozšiřují vědecké poznání v oblasti ekonomiky a managementu. Nezanedbatelné je i obohacení vzdělávacího procesu na vysokých školách a fakultách ekonomického resp. provozně ekonomického zaměření. Sborník má jednotnou úpravu příspěvků včetně anotace, klíčových slov v češtině i angličtině a kontaktních údajů.
Anotace anglicky
Text-book from the Celebratory Conference of the 20-th anniversary of Faculty of Economics and Administration Masaryk University – i. e. lecturing section of faculty department Corporate Economy, Faculty of Economics and Admninistration.
Zobrazeno: 5. 2. 2023 17:47