MAREŠ, Miroslav. Hrozba terorismu pro ČR a výzvy pro její eliminaci v právní oblasti (Threat of Terrorism to the Czech Republic and Challenges of its Elimination in Legal Area). In Seminář K aktuálním otázkám souvisejícím s prevencí a postihem teroristických trestných činů. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hrozba terorismu pro ČR a výzvy pro její eliminaci v právní oblasti
Name (in English) Threat of Terrorism to the Czech Republic and Challenges of its Elimination in Legal Area
Authors MAREŠ, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Seminář K aktuálním otázkám souvisejícím s prevencí a postihem teroristických trestných činů, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00057243
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) terorismus; Česká republika; trestní právo
Keywords in English terrorism; Czech Republic; penal law
Changed by Changed by: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Changed: 14. 3. 2013 23:56.
Abstract
Přípspěvek se věnuje hrozbě terorismu v ČR a souvisejícím právním problémům v kontextu trestního práva.
Abstract (in English)
This contribution deals with threat of terrorism to the Czech Republic and interconnected legal problems in the context of legal law.
Links
GA407/09/0100, research and development projectName: Soudobý paramilitarismus v České republice v kontextu transnacionálních vývojových trendů politického násilí v Evropě
Investor: Czech Science Foundation, Contemporary Paramilitarism in the Czech Republic in Context of Transnational Development Trends of Political Violence
PrintDisplayed: 10. 8. 2022 22:34