HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. HEALTH AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN ENVIRONMENTAL EDUCATION. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 55-66, 12 s. ISBN 978-80-210-5721-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název HEALTH AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
Název česky Zdraví jako motivační faktor environmentální výchovy
Autoři HORKÁ, Hana (203 Česko, garant, domácí) a Zdeněk HROMÁDKA (203 Česko, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, SCHOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. od s. 55-66, 12 s. 2011.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055057
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5721-0
Klíčová slova česky Doprava; ekoterapeutický potenciál přírody; environmentální výchova; kvalita života; péče o zdraví; pohybové aktivity; relaxace v přírodě; sport; výchova ke zdraví; zdraví; životní prostředí
Klíčová slova anglicky Transport; eco-therapeutic potential of nature; environmental education; quality of life; health promotion; sports activities; relaxation outdoors; sport; health education; health; environment
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 11. 2. 2015 23:32.
Anotace
In the paper we define the basic mental constructions of environmental education in the context of health education with an emphasis on the biophile orientation of school education. The curricular reform of the school system brought about a significant change in this area. It is based on an assumption that being “a cultural protector of health and the environment“ is an essential competence of an individual, which enables an awareness of the existing mutually causal, spontaneously realised relationships in the environment and thus influencing the quality of environment protection and consequently also health protection. Based on the hitherto research investigations the patterns of thinking about environmental problems is surveyed in student teachers and basic school pupils. Furthermore, perception of health related to environment protection is described. Special attention is paid to the environmental and health impact of transport, leisure and sport activities. The authors prove that health can become a significant motivational factor in the process of forming a relationship towards the environment.
Anotace česky
Ve stati jsou vymezena základní myšlenková schémata environmentální výchovy v kontextu výchovy ke zdraví s akcentem biofilní orientaci školního vzdělávání. Kurikulární reforma ve školství přináší v této oblasti významný posun. Počítá s tím, že být „kulturním ochráncem zdraví a životního prostředí“ je základní kompetencí jedince, která mu umožňuje orientaci v existujících vzájemně příčinných, spontánně se uplatňujících vztazích v životním prostředí a na tomto základě ovlivňování kvality péče o prostředí a potažmo o zdraví. Na základě dosavadních výzkumných šetření je mapováno uvažování a přemýšlení studentů oboru učitelství a žáků základní školy o environmentálních problémech a je popsáno vnímání zdraví v návaznosti na péči o životní prostředí. Zvláštní pozornost je věnována environmentálním a zdravotním důsledkům dopravy, rekreace a sportovních aktivit. Autoři dokazují, že se zdraví může stát významným motivačním faktorem v procesu utváření vztahu k životnímu prostředí.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2020 22:06